Dokumenty i magazyn

Obsługa wielu magazynów w sklepie internetowym

W sklepach internetowych BestSeller możesz obsługiwać własny magazyn i kontrolować stan magazynowy swoich produktów. Oprogramowanie sklepu pozwala na tworzenie wielu własnych magazynów, co jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw z rozbudowaną gospodarką magazynową. Z poziomu panelu administracyjnego sklepu możesz również obsługiwać podstawowe dokumenty magazynowe: przyjęcia, wydania oraz przesunięcia międzymagazynowe.

Dokumenty sprzedaży

Wystawiaj dokumenty sprzedażowe (faktury VAT i rachunki niefiskalne) bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego swojego sklepu internetowego. Dokumenty sprzedaży możesz tworzyć ręcznie, generować z poziomu zamówienia lub wystawiać automatycznie dla opłacony lub zrealizowanych zamówień. To funkcjonalność przeznaczona dla firm, które nie chcą korzystać z zewnętrznego systemu księgowego lub wystarczy im podstawowa obsługa dokumentów sprzedaży.

Dokumenty zakupu

W panelu administracyjnym sklepu możesz również wprowadzać i przechowywać dokumenty zakupowe swojego przedsiębiorstwa. Tym samym otrzymasz dostęp do praktycznej listy faktur zakupowych, wraz z informacją o statusie rozliczenia poszczególnych dokumentów. Rozwiązanie to może być przydatne przede wszystkim dla firm, które nie korzystają z zewnętrznych dedykowanych systemów księgowych.

Szablony dokumentów

W sklepie BestSeller sprzedawca ma możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów, co pozwala na ich dopasowanie do organizacji i wzorów obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Tworzenie własnych szablonów dokumentów odbywa się z wykorzystaniem praktycznych znaczników, do których następnie dynamicznie podstawiane są docelowe dane.

Raporty i inwentaryzacja

W oparciu o dane magazynowe produktów, przechowywane w bazie sklepu internetowego BestSeller, sprzedawca może wygenerować formularz inwentaryzacji (dla każdego magazynu z osobna). W sklepach BestSeller sprzedawca otrzymuje również możliwość tworzenia i drukowania raportów, w oparciu o przefiltrowaną listę dokumentów przechowywanych w sklepie internetowym.

Lista funkcjonalności: