Co zrobić gdy zamówienia z płatnością PayU się nie rozliczają?

W sklepie można skonfigurować płatności zintegrowane z systemem PayU. Gdy integracja jest skonfigurowana właściwie (zarówno po stronie sklepu jak i systemu płatności), system płatności przesyła informację o odnotowaniu płatności za zamówienie do sklepu a sklep automatycznie je rozlicza.

1. Jak sprawdzić, czy płatności się rozliczają?

To czy płatności są rozliczone widać w edycji danego zamówienia. Należy przejść do zakładki Historia zamówienia i sprawdzić, czy zostało ono rozliczone przez system płatności:

1 Edycja zamówienia

Prawidłowo rozliczone zamówienie na liście zamówień powinno mieć także oznaczenia jak na poniższym zrzucie:

2 Lista zamówień

Jeżeli przy zamówieniu nie widać ikony monet, nie ma etykiety PayU albo nie ma na niej informacji o statusie płatności, oznacza to problemy z integracją lub jej niewłaściwą konfigurację.

Jeżeli płatności nagle przestały się rozliczać, najpierw należy upewnić się, że nie występują chwilowe problemy z dostępem do systemu płatności i zweryfikować dane integracyjne w sklepie.

2. Gdzie sprawdzić poprawność danych integracyjnych i który typ integracji wybrano?

Dane integracyjne w sklepie są wprowadzane w dziale Konfiguracja → Integracje, w zakładce Systemy płatności:

3 Dane integracyjne

Zestaw danych integracyjnych może się różnic w zależności od wybranego rodzaju API. Wybór opcji powinien zależeć od tego, który typ integracji wybrano przy tworzeniu punktu płatności po stronie PayU.

3. Gdzie sprawdzić tak zwane adresy powrotu (tylko w punktach płatności Classic API) i na co zwrócić uwagę?

Częstym powodem nierozliczenie zamówienia w przypadku punktów płatności tworzonych w oparciu o Classic API jest niewłaściwe uzupełnienie tzw. adresów powrotu po stronie systemu płatności. Można to sprawdzić w panelu PayU w edycji danego punktu płatności:

4 Adresy powrotu

Należy zwrócić uwagę czy na liście rozwijalnej wybrano właściwy protokół. Serwis powinien być szyfrowany, zatem zazwyczaj będzie to protokół https. W przypadku braku certyfikatu SSL jest to protokół http.

Jeżeli w adresie sklepu znajduje się przedrostek „www.” musi się on znajdować także w adresie powrotu.

Gdzie po stronie systemu płatności sprawdzić raporty błędów?

Jeżeli wykluczono inne przyczyny nierozliczania się zamówień, należy przesłać zgłoszenie na adres: wsparcie@sklepybestseller.pl wraz z raportem dotyczącym jednej z nierozliczonych transakcji.

W tym celu należy zalogować się do panelu PayU, przejść na listę transakcji i jedną z nich edytować (klikając w link w kolumnie „Opis”) a następnie użyć przycisk "Pokaż raporty":

5 Raporty

Zgłoszenie powinno zawierać sklepowy numer nierozliczonego zamówienia oraz zrzut ekranu raportu dotyczącego transakcji dotyczącej tego zamówienia. Na zrzucie powinna być widoczna powyższa tabela.