Dostosowanie ustawień sklepu internetowego do tzw. dyrektywy Omnibus

Poniższa instrukcja opisuje zmiany wprowadzone do oprogramowania sklepu BestSeller w związku z nowymi przepisami prawa (tzw. dyrektywą Omnibus), które w Polsce wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

1. Wyświetlanie informacji o najniższej cenie produktu z okresu ostatnich 30 dni sprzed rozpoczęcia aktualnej promocji obniżającej cenę:

Aktywacja informacji o najniższej cenie produktu w ustawieniach sklepu: Panel administracyjny → Konfiguracja → Ustawienia → zakładka: Asortyment → Ustawienia wartości domyślnych

W celu prezentacji na kartach asortymentu dodatkowej informacji o najniższej cenie produktu z okresu ostatnich 30 dni sprzed rozpoczęcia aktualnej promocji obniżającej cenę, należy aktywować opcję:
Prezentuj najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed promocją: TAK (opcja domyślnie wyłączona)

Istnieje możliwość nieprezentowania tej informacji użytkownikom z wybranych grup kontrahentów. W tym celu należy przejść do edycji danej grupy kontrahentów i oznaczyć opcję:
Wyłącz prezentację najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed promocją


Informacja o najniższej cenie produktu z okresu 30 dni

FAQ

W jakich sytuacjach prezentowana będzie informacja o najniższej cenie produktu z okresu ostatnich 30 dni?
Informacja prezentowana będzie na tych kartach produktów, na których widnieje informacja o promocji wraz ze starą i nową promocyjną ceną produktu. Zatem dany produkt musi być aktualnie w promocji (oznaczony etykietą „Promocja”), a jego cena promocyjna musi być niższa od ceny podstawowej.

Skąd pochodzi informacja o najniższa cenie produktu?
Najniższa cena produktu pobierana jest z historii cen. Pod uwagę brana jest najniższa cena sprzedaży z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia aktualnej promocji z obniżką ceny. Jeśli w trakcie trwania promocji cena promocyjna ulegnie zmianie zostanie to potraktowane jak rozpoczęcie nowej promocji.

Co z produktami, które będą w promocji w czasie pierwszego aktywowania informacji o najniższej cenie?
W przypadku takich produktów za najniższą cenę posłuży ich cena podstawowa. Przy kolejnej promocji wartość najniższej ceny pochodzić będzie z historii cen.

Czy można edytować treść komunikatu z informacją o najniższej cenie produktu?
Tak, treść komunikatu można edytować w tekście w serwisie o ID:1112

2. Wyświetlanie informacji o sposobie weryfikacji lub o braku weryfikacji opinii publikowanych na stronie sklepu internetowego:

2.1. Aktywacja informacji o sposobie weryfikacji lub o braku weryfikacji opinii o produktach:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Ustawienia → zakładka: Asortyment → Opinie o towarach

W celu prezentacji na kartach asortymentu informacji o sposobie weryfikacji lub o braku weryfikacji opinii o produktach, należy aktywować opcję:
Informacja o sposobie weryfikacji opinii: TAK (opcja domyślnie wyłączona)


Informacja o sposobie weryfikacji opinii

Treść komunikatu zależeć będzie od ustawień modułu opinii:

  • opinie dodawać mogą jedynie użytkownicy, którzy zakupili dany produkt, a ich zamówienie zostało zrealizowane – treść komunikatu można edytować w tekście w serwisie o ID: 1109
  • w pozostałych przypadkach – treść komunikatu można edytować w tekście w serwisie o ID: 1110

2.2. Aktywacja informacji o sposobie weryfikacji lub o braku weryfikacji opinii o treściach:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Ustawienia → zakładka: Treści i aktualności → Opinie o treści

W celu prezentacji w treściach informacji o sposobie weryfikacji lub o braku weryfikacji opinii o produktach, należy aktywować opcję:
Informacja o sposobie weryfikacji opinii: TAK (opcja domyślnie wyłączona)

Treść komunikatu można edytować w tekście w serwisie o ID: 1111


Jednocześnie, w celu weryfikacji zgodności sklepu internetowego z nowymi przepisami, sugerujemy zapoznanie się z pełnym tekstem ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.


W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z naszym działem wsparcia: wsparcie@sklepybestseller.pl