Eksport produtków do porównywarek cen

Porównywarki cen, to serwisy internetowe, które pozwalają klientom porównać cenę danego produktu w różnych sklepach internetowych. Sprzedawcy mogą je wykorzystywać jako dodatkowy kanał promocji oferty oraz samego sklepu. Sklep BestSeller jest zintegrowany z wieloma tego typu serwisami. Znajdują się wśród nich zarówno klasyczne porównywarki, jak i serwisy o podobnym charakterze, jak Google Zakupy.

Po rozpoczęciu współpracy z danym serwisem, można zacząć korzystać z integracji w sklepie. Należy również wypełnić w panelu porównywarki adres pliku XML z ofertą sklepu (lista plików znajduje się w punkcie 3 instrukcji). Panel porównywarki służy m.in. do wypełnienia danych sprzedawcy, dokonywania opłat za korzystanie z serwisu oraz przeglądania statystyk.

1. Konfiguracja porównywarek

1.1 Ustawienia ogólne

W pierwszej kolejności trzeba aktywować te porównywarki, z których będzie się korzystać, oraz określić, czy mają być pobierane wszystkie, czy tylko dostępne towary.

Można to zrobić w dziale:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Porównywarki

W sekcji Stan porównywarek należy aktywować te porównywarki, które będą używane.

W sekcji Konfiguracja ogólna można skonfigurować dwa parametry:

Konfiguracja ogólna

- tylko dostępne produkty: zaznaczenie tej opcji będzie oznaczało, że do pliku XML dla danej porównywarki będą dodawane tylko towary z dodatnim stanem magazynowym.

- czas aktualizacji: wpisanie liczby, określi co ile godzin będzie dostępny aktualny plik XML do porównywarki. Wpisana pierwotnie wartość 12 godzin jest w większości przypadków wystarczająca.

1.2 Ustawienia porównywarek

Część porównywarek wymaga dodatkowej konfiguracji. Są to: Google Zakupy, Ceneo, Nokaut, Okazje, Skąpiec.

W większości ustawień tych porównywarek, znajduje się opcja Status w sklepie, a pod nią jest lista dostępnych w sklepie statusów dostępności, które należy powiązać z odpowiednikami statusów w danej porównywarce, np. jak w Ceneo:

Statusy w porównywarkach

W systemie Bestseller, zdefiniowane przez administratora statusy dostępności mogą być nadawane automatycznie na podstawie stanów magazynowych lub ręcznie niezależnie od nich. W drugim przypadku, by status był przekazany do porównywarki, należy w: Konfiguracja → Ustawienia w zakładce Asortyment, w sekcji: Polityka magazynowa, w polu: Określanie statusu dostępności wybrać opcję: "wybór statusu z listy". Statusy dostępności należy wówczas przypisać do asortymentu np. przy użyciu operacji grupowych na liście asortymentu.

Jeżeli wybrano opcję "status uzupełniany", nie ma możliwości powiązania statusów sklepowych ze statusami porównywarki, więc informacja o nich nie zostanie przekazana.

W niektórych przypadkach, może pojawić się potrzeba wybrania głównej kategorii, w ramach której będzie dowiązywało się towar do konkretnych podkategorii. W tej sytuacji najpierw należy zaimportować kategorie, klikając w przycisk Importuj kategorie. Po pobraniu, wyświetli się informacja o ilości zaimportowanych kategorii. Importu dokonuje się przy pierwszej konfiguracji ustawień, lub gdy zmieniła się struktura kategorii danej porównywarki.

Następnie powinno się wybrać kategorie główną, np.:

Wybór kategorii głównej

Później, przy dodawaniu towarów do porównywarki, będzie wybierało się konkretną podkategorię (powinna to być kategoria możliwie najniższego poziomu), np.:

Wybór podkategorii

a) Konfiguracja porównywarki Google Zakupy

Opcja

Znaczenie

Stan produktów

Lista z wyborem stanu towaru, który jest wymaganą informacją w Google Zakupy. Do wyboru jest stan nowy, używany oraz odnowiony.

Nazwa atrybutu w sklepie

Pole do wpisania anglojęzycznej nazwy atrybutu. Wymagania co do atrybutów Google dostępne są na stronie: https://support.google.com/merchants/answer/7052112

b) Konfiguracja porównywarki Ceneo

Opcja

Znaczenie

Numer GUID(Zaufane Opinie)

Identyfikator klienta potrzebny do systemu pobierania opinii od konsumentów, którzy zakupili towar.

Czas od zamówienia do prośby o opinię

Okres czasu, po którym kupujący otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii.

c) Konfiguracja porównywarki Nokaut

Opcja

Znaczenie

Numer sklepu nokaut

Identyfikator klienta, uzyskiwany przy rejestracji konta w porównywarce Nokaut.

Statystyki nokaut

Aktywacja opcji powoduje dodanie do kodu strony, skryptu umożliwiającego śledzenie konwersji zakupowej.

Atrybut promocji

Wybór atrybutu w sklepie, który będzie widoczny jako dodatkowy atrybut promocji po stronie Nokaut.

Atrybut gwarancji

Wybór atrybutu w sklepie, który będzie widoczny jako dodatkowy atrybut gwarancji po stronie Nokaut.

d) Konfiguracja porównywarki Okazje

Opcja

Znaczenie

Sposób podawania nazwy dla Okazje Info

Pozwala wybrać z listy, jakie informacje będą wyświetlane w porównywarce. Do wyboru jest nazwa, producent + nazwa lub producent + symbol.

e) Konfiguracja porównywarki Skąpiec

Opcja

Znaczenie

Numer UID (Opineo)

Identyfikator klienta potrzebny do systemu pobierania opinii od konsumentów, którzy zakupili towar.

Czas od zamówienia do prośby o opinię

Okres czasu, po którym kupujący otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii.

2. Dodanie oferty sklepu do porównywarki

Aby przygotować ofertę sklepu do prezentacji w porównywarce, należy przejść do działu:

Panel administracyjny → Wymiana danych → Eksport danych do porównywarek

Na stronie widoczna jest lista, podobna do tej z listy asortymentu, wraz z filtrami, umożliwiającymi posortowanie towarów wg. podanych kryteriów. Poniżej znajduje się sekcja Integracja, w której widoczne są aktywowane porównywarki (była o tym mowa w punkcie 1.1).

Aby dodać towar np. do porównywarki Ceneo, należy najpierw zaznaczyć potrzebne towary, a następnie wybrać opcję dodaj w kolumnie Zmiana i kategorię w kolumnie Wybór kategorii:

Dodawanie produktu

Na końcu należy kliknąć w:

Wykonaj na

Jeżeli ma być wystawiona cała oferta sklepu, można od razu wybrać opcję "wszystkich wynikach", potwierdzając wybór przyciskiem Wykonaj na. Uprzednio należy się upewnić, że lista została zresetowana.

Po dodaniu towaru do Ceneo, na liście będzie widoczne oznaczenie:

Ikona Ceneo

Alternatywnie, pojedynczy towar, można dodać do porównywarki, poprzez wejście w jego edycję na liście asortymentu i kliknięcie w zakładkę Integracje a następnie w Porównywarki.

Lista towarów dodanych do porównywarek ułatwia również zarządzanie i weryfikację oferty dodanych produktów. Gdyby zaistniała potrzeba usunięcia towaru z danej porównywarki, należy zaznaczyć go na liście, a następnie wybrać opcję usuń w kolumnie Zmiana i wykonać polecenie.

3. Plik XML z ofertą sklepu do porównywarki

Po dodaniu towarów do wybranej porównywarki, będą one dostępne w postaci pliku XML, do którego adres należy podać w panelu danej porównywarki. Adres każdego pliku to zawsze domena sklepu plus wskazanie po ukośniku do konkretnego pliku, np. http://twojsklep.pl/ceneoXML.php

Zawartość pliku XML odświeża się co czas aktualizacji, podany w ogólnej konfiguracji porównywarek. Zmiany w tym pliku, będą widoczne z takim właśnie opóźnieniem.

Poniżej znajduje się aktualna lista do plików wszystkich porównywarek zintegrowanych ze sklepem Bestseller:

- .../AdPilotXML.php
- .../ceneoXML.php
- .../googleXML.php
- .../nokautXML.php
- .../okazjeXML.php
- .../skapiecXML.php
- .../domodiXML.php
- .../facebookXML.php

W przypadku użytkowanych porównywarek, system generuje listę plików pobranych przez porównywarki. Znajduje się ona w dziale:

Panel administracyjny → Wymiana danych → Historia porównywarek

Przykładowo może ona wyglądać tak:

Historia integracji z Ceneo