Gdzie w panelu Tpay można znaleźć dane integracyjne?

Do uruchomienia płatności w sklepie niezbędne jest wprowadzenie danych uwierzytelniających. Dane te należy skopiować z panelu danego systemu.

W tym temacie można znaleźć odpowiedź pytanie, gdzie w panelu Tpay znajdują klucze i identyfikatory niezbędne do działania integracji.

Dane Integracyjne dotyczące systemu Tpay uzupełnia się w sklepie w dziale Konfiguracja → Integracje w sekcji Tpay:

1 Dane integracyjne Tpay w sklepie

Do działania zwykłych płatności niezbędne jest uzupełnienie dwóch pierwszych pól. Identyfikator jest widoczny w panelu Tpay w prawym górnym rogu obok przycisku „wyloguj”, natomiast Kod bezpieczeństwa (potwierdzający) można znaleźć w dziale Ustawienia → Powiadomienia:

2 Kod bezpieczeństwa w panelu Tpay Ustawienia_Powiadomienia

Do uruchomienia API kartowego niezbędne jest uzupełnienie pozostałych pól. Identyfikator API oraz Klucz API (w panelu Tpay występuje pod nazwą Secret) można znaleźć po stronie systemu płatności dziale Integracja → API:

3 Klucz do API Kartowego  Integracja_API

Kod weryfikacyjny API oraz Klucz publiczny RSA należy natomiast skopiować z działu Płatności Kartami → API:

4 Api kartowe Platnosci kartami_API