Integracja z firmami kurierskimi

Sklep BestSeller jest zintegrowany z wieloma popularnymi firmami kurierskimi, oferującymi krajowy i międzynarodowy transport przesyłek. Integracja z danym systemem kurierskim umożliwia zazwyczaj obsługę zamówień, generowanie paczek i wystawianie listów przewozowych po stronie sklepu bez konieczności ręcznego tworzenia paczek w panelu firmy kurierskiej.

Pierwsza część instrukcji opisuje tworzenie sposobu dostawy zintegrowanego z systemem kurierskim na przykładzie Paczkomatów Inpost oraz obsługę zamówienia z takim sposobem dostawy. W drugiej części znajdują się informacje dotyczące uzupełniania danych integracyjnych niezbędnych do prawidłowego działania poszczególnych integracji.

1. Integracja z firmą kurierską w sposobie dostawy

1.1 Powiązanie firmy kurierskiej ze sposobem dostawy

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

Po utworzeniu sposobu dostawy, można wybrać z listy rozwijalnej Integracja nazwę jednej z firm kurierskich zintegrowanych ze sklepem.
W niektórych integracjach, po zapisaniu formularza, pojawi się pole Rodzaj usługi w integracji:

Wybór integracji w sposobie dostawy

W przypadku InPost można zdecydować, czy dany sposób dostawy będzie dotyczył wysyłki za pośrednictwem paczkomatu czy kurierem. Jeżeli sklep korzysta z kilku rodzajów usług w danym systemie, należy dla każdej z nich utworzyć osobne sposoby dostawy.

1.2 Obsługa zamówień ze sposobem dostawy powiązanym z firmą kurierską

Panel administracyjny → Sprzedaż → Zamówienia

W edycji zamówienia, w którym wybrano dostawę za pośrednictwem paczkomatów, należy uzupełnić sekcję Integracja z InPost Paczkomaty. W przypadku zamówień złożonych przez część kliencką, do wypełniania będą dwa pola: Typ paczki oraz Kwota ubezpieczenia:

Tworzenie paczki na przykładzie integracji z InPost - Paczkomaty

Po wypełnieniu parametrów paczki i upewnieniu się, że dane adresowe są prawidłowo zapisane, można wygenerować numer przesyłki:

Nadawanie numeru przesyłki na przykładzie integracji z InPost - Paczkomaty

Gdyby zaszła potrzeba ponownego wygenerowania numeru przesyłki, należy usunąć w edycji zamówienia stary numer przesyłki. Po zapisaniu zmian, ponownie pojawi się przycisk umożliwiający utworzenie przesyłki.

2. Wypełnianie danych integracyjnych

Panel administracyjny → Konfiguracja → Integracje

W zakładce Firmy kurierskie wypełnia się dane integracyjne z firmami kurierskimi, będą one potrzebne w procesie składania i obsługi zamówienia. Część pól powtarza się w wielu integracjach, a część jest związana z indywidualnymi cechami konkretnej integracji.

2.1 Pola o charakterze uniwersalnym

Opcja w integracji

Opis

Dane dostępowe np. Login, Hasło, Klucz API, Id itp.

Liczba tego typu pól oraz ich nazwy mogą się różnić w zależności od integracji. Są to dane uzyskane od firmy kurierskiej po nawiązaniu z nią współpracy.
Loginem jest zazwyczaj adres mailowy (użyty do rejestracji), nazwa lub ciąg liczb. Klucze dostępowe zazwyczaj są ciągami znaków różnej długości.

Tryb testowy

Opcja umożliwia przetestowanie danej integracji, bez tworzenia prawdziwych numerów przesyłki.

Dane wysyłającego

Lista rozwijana z wyborem nazwy użytkownika z grupy administratorzy, w którego edycji wypełnione są dane firmowe. Te dane będą prezentowane jako nadawca paczki.

W niektórych integracjach zamiast listy rozwijalnej można znaleźć formularz do uzupełnienia danych teleadresowych. W przypadku telefonu, powinno się unikać nawiasów, spacji i myślników.

W kolejnych podpunktach będą wymieniane indywidualne pola związane z konkretnymi integracjami.

Logo Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej
Logo GlobKurier
Logo apaczka
Logo DHL
orlen
Logo InPost
Logo UPS
Logo DPD

2.2 Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej

Logo Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej

Opcja w integracji

Opis

Urząd nadania

Lista, z której wybiera się miejsce nadawania paczek.

Sposób rozliczania pobrań

W przypadku wysyłek pobraniowych, kwota pobrania może zostać przekazana nadawcy na jeden z dwóch sposobów:

przekaz: sprzedawca otrzyma pieniądze w postaci gotówki na adres podany w przekazie pocztowym.

rachunek bankowy: sprzedawca otrzyma pieniądze na rachunek bankowy wskazany w polu Nr rachunku do rozliczania pobrań.

Domyślny rodzaj usługi Pocztex 2013/Usługa kurierska

 

Lista, z której wybiera się domyślny rodzaj usługi tylko dla usługi kurierskiej Pocztex.

Jeżeli zachodzi potrzeba wysłania konkretnej paczki innym rodzajem usługi Pocztex, można to zmienić z poziomu edycji zamówienia w opcji Rodzaj usługi Pocztex.

Dodatkowa konfiguracja:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

W edycji sposobu dostawy, który jest powiązanego z Elektronicznym Nadawcą (w opcji Integracja), podobnie jak w przypadku InPostu, należy wybrać usługę przez niego obsługiwaną:

Ustawienia integracji dla Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej

 

Nadanie numeru przesyłki i eksport zamówień do Elektronicznego Nadawcy:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Zamówienia

Numer przesyłki Elektronicznego Nadawcy można utworzyć bezpośrednio w edycji zamówienia lub za pomocą operacji grupowych.

W pierwszym przypadku, po wejściu w edycję zamówienia, należy wypełnić dane potrzebne do utworzenia przesyłki i kliknąć w Utwórz przesyłkę (na zrzucie ekranu widać pola wymagane dla usługi "Przesyłka polecona"):

Tworzenie przesyłki w integracji z Elektronicznym nadawcą Poczty Polskiej

W drugim przypadku, kiedy zamówienia mają już wypełnione odpowiednie dane do nadania paczki, należy zaznaczyć odpowiednie zamówienia na liście (można skorzystać z filtra Sposób dostawy). Następnie należy na samym dole listy zamówień kliknąć w przycisk Pokaż operacje grupowe i nadać numery przesyłek opcją Utwórz przesyłki dla zaznaczonych zamówień.

Operacje grupowe dla integracji z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej

Po prawidłowym utworzeniu przesyłek można skorzystać z opcji: Eksport pakietu przesyłek z aktualnego dnia do Elektroniczny Nadawca, aby nadać pakiet przesyłek do panelu klienta Elektronicznego Nadawcy:

Wymogiem integracji z Elektronicznym Nadawcą jest, aby przesyłki utworzone danego dnia, były jednorazowo wyeksportowane w tym samym dniu!

2.3 GlobKurier

8 globkurier

Opcja w integracji

Opis

Punkt wysyłki

Pole należy wypełnić, gdy sprzedawca korzysta z usługi Inpost Paczkomaty za pośrednictwem systemu GlobKurier.

Sposób zapłaty

Opcja dotyczy rozliczeń sprzedawcy z GlobKurier za korzystanie z ich usług kurierskich. Rozliczenia dotyczą zarówno przesyłek w przedpłacie, jak i za pobraniem.

Do wyboru są cztery opcje:

przelew bankowy: po skorzystaniu z usługi należy wykonać przelew. Dane do przelewu będą widoczne w panelu klienta GlobKurier. Opłata jest naliczana za każde zamówienie.

płatność online: płatność elektroniczna, gdzie pośrednikiem jest serwis platnosci.pl. Opłata jest odnotowana w GlobKurier do kilkunastu minut po jej wykonaniu.

płatność prepaid: przedpłata na konto klienta GlobKurier. W tym przypadku opłata pobierania automatycznie po każdym skorzystaniu z usług kurierskich.

płatność odroczona: zbiorcza płatność raz w tygodniu za wykorzystane usługi. Na początku każdego tygodnia wystawiana jest faktura, za dostawy z poprzedniego tygodnia.

Dodatkowa konfiguracja:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

W edycji sposobu dostawy, który jest powiązany z Glob Kurierem (w opcji Integracja), podobnie jak w przypadku InPostu, należy wybrać usługę przez niego obsługiwaną:

Ustawienia integracji dla GlobKuriera

Do wyboru są trzy usługi:

Kurierzy: usługa pośrednicząca w wyborze konkretnego przewoźnika dla danego gabarytu i wagi paczki. Wyboru konkretnej firmy kurierskiej dokonuje się w edycji danego zamówienia.

Punkty GlobBox: przesyłka dostarczana jest do stacjonarnych punktów odbioru paczek GlobBox, skąd może zostać odebrana przez klienta. Usługa podobna do Paczki w Ruchu.

Paczkomaty InPost: przesyłka dostarczana jest do wskazanego w zamówieniu Paczkomatu InPost.

2.4 Apaczka

Logo apaczka

Opcja w integracji

Opis

Punkt wysyłki

Pole należy wypełnić, gdy sprzedawca korzysta z usługi Inpost Paczkomaty za pośrednictwem systemu Apaczka.

Dodatkowa konfiguracja:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

W edycji sposobu dostawy, który jest powiązany z Apaczką (w opcji Integracja), podobnie jak w przypadku InPostu, należy wybrać usługę przez niego obsługiwaną:

Ustawienia integracji dla Apaczki

Do wyboru są dwa rodzaje usług:

Kurierzy: usługa pośrednicząca w wyborze konkretnego przewoźnika dla danego gabarytu i wagi paczki. Wyboru konkretnej firmy kurierskiej dokonuje się w edycji zamówienia.

Paczkomaty InPost: przesyłka dostarczana jest do wskazanego w zamówieniu Paczkomatu InPost.

 

2.5 DHL Polska

Logo DHL

Opcja w integracji

Opis

Płatnik

Lista rozwijana służąca określeniu strony opłacającej dostarczenie przesyłki:

nadawca: koszty transportu ponosi nadawca z uwzględnieniem indywidualnych stawek.

odbiorca przesyłki: kurier przy dostarczeniu paczki zażąda od odbiorcy opłaty za usługę kurierską wg. cennika DHL.

Potwierdzenie doręczenia

Opcja służy określeniu czy do sprzedawcy ma zostać zwrócona kopia listu przewozowego.

Usługa preaviso

Opcja oznacza, że DHL wyśle e-mail lub wiadomość SMS do odbiorcy przesyłki: potwierdzenie nadania towaru, informację o etapach dostarczania przesyłki i planowanym terminie dostarczenie.

2.6 ORLEN paczka

orlen

Opcja w integracji

Opis

Sposób wyboru punktu odbioru

Opcja pozwala określić w jaki sposób klient będzie wybierał punkt odbioru na etapie składania zamówienia.

Przycisk Odśwież listę punktów odbioru

Opcja służy do ręcznego pobrania najnowszej dostępnej listy punktów odbioru po wypełnieniu danych integracyjnych. Standardowo dane pobierane są co dobę automatycznie.

2.7 InPost Paczkomaty

Logo InPost

Opcja w integracji

Opis

Typ etykiety

Opcja służy określeniu formatu listu przewozowego. Do wyboru są:

A4: etykieta standardowa, możliwość wydrukowania do trzech etykiet na stronie A4.

A6: etykieta drukowana w orientacji pionowej w jednej sztuce.

Dodatkowy tekst na etykiecie

W tym polu można dopisać stały komentarz dla odbiorcy przesyłki wraz ze znacznikiem numeru zamówienia.

Sposób wysyłki

Opcja służy do określenia, czy zamówione towary będą nadane przez Paczkomat, czy w oddziale InPost.

Ustaw status zamówienia przy doręczeniu

Po odnotowaniu w panelu klienta InPost informacji o dostarczeniu przesyłki, status zamówienia w sklepie zmieni się na wskazany.

2.8 UPS

Logo UPS

Opcja w integracji

Opis

Ustaw status zamówienia przy doręczeniu

Po odnotowaniu w panelu klienta UPS informacji o dostarczeniu przesyłki, status zamówienia w sklepie zmieni się na wskazany.

2.9 DPD

Logo DPD

Opcja w integracji

Opis

Typ etykiety

Opcja służy określeniu formatu listu przewozowego. Do wyboru są:

A4: etykieta standardowa, możliwość wydrukowania do czterech etykiet na stronie A4.

Drukarka etykiet: etykieta drukowana w orientacji pionowej w jednej sztuce.

WebKlient DPD oraz integracja w sklepie, to dwa niezależne systemy, dlatego należy pamiętać, że:
- W integracji w sklepie nie należy wprowadzać danych służących do logowania do WebKlienta DPD. Dane dostępowe do API DPD (login, hasło oraz MasterFID) można uzyskać od swojego opiekuna z DPD.
- DPD w panelu WebKlienta nie prezentuje informacji o przesyłkach generowanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Status takich przesyłek można śledzić za pośrednictwem usługi lokalizacji paczek dostępnej na stronie DPD.
- Samo wygenerowanie numeru przesyłki, czy wydruk etykiety w sklepie, nie obciąża sprzedawcy kosztami. Koszt zostaje naliczony w momencie jej nadania w punkcie lub po zeskanowaniu etykiety przez kuriera.
W przypadku pytań odnośnie działania i obsługi poszczególnych integracji, należy wysłać zgłoszenie na skrzynkę mailową wsparcie@sklepybestseller.pl
Jeżeli to możliwe, prosimy o dołączenie numeru zamówienia oraz zrzutu ekranu ilustrującego przedmiot zgłoszenia.