Jak dodać odnośnik na pasku menu głównego?

Sposób dodawania odnośników w menu głównym (na pasku z kategoriami) zależy od tego jaki rodzaj kategorii jest tam prezentowany.

1. Jak sprawdzić, który rodzaj kategorii jest prezentowany na pasku menu głównego?

Można to sprawdzić w dziale:

Konfiguracja → Szablony

na liście rozwijalnej Menu główne:

1 Ustawienia szablonów

Dostępne są tam dwie opcje:

  • Kategorie Asortymentu
  • Kategoria treści „Menu główne”

Sposób dodawania odnośników zależy od tego, która z tych opcji została wybrana.

2. Jak dodać odnośnik na pasku menu, gdy prezentowane są na nim kategorie asortymentu?

Jeżeli w menu prezentowane są „Kategorie asortymentu”, wówczas należy przejść do działu:

Asortyment → Kategorie Asortymentu

Należy dodać nową kategorię pierwszego rzędu:

2 Dodawanie nowej kategorii asortymentu

Jeżeli ta kategoria ma zawierać produkty, należy je do niej przypisać w dziale Asortyment → Lista asortymentu.


Jeżeli natomiast ma kierować na podstronę z treścią należy taką treść odszukać lub stworzyć w dziale Treści → Lista treści:

3 Lista treści

edytować ją i skopiować jej adres z zakładki Atrybuty:

4 Sprawdzenie adresu treści

a następnie uzupełnić pole Link www(lub podstrona) w edycji kategorii, która ma kierować na daną treść:

5 Podlinkowanie kategorii do podstrony z treścią

3. Jak dodać odnośnik na pasku menu, gdy są na nim prezentowane podkategorie kategorii treści „Menu główne”?

Jeżeli w menu prezentowana jest Kategoria treści „Menu główne”, wówczas należy przejść do działu:

Treści → Kategorie Treści

i dodać nową podkategorię dla kategorii treści "Menu główne":

6 Tworzenie podkategorii treści Menu główne

Jeżeli ta kategoria ma kierować na którąś z kategorii produktowych, należy użyć przycisku z zieloną ikoną dokumentu i wybrać z listy jedną z kategorii asortymentowych:

7 Przypisywanie kategorii asortymentu

Jeżeli ta kategoria ma kierować na jakąś treść, należy utworzyć taką treść a następnie ręcznie uzupełnić pole Link www (lub podstrona) jej adresem. Robi się to analogicznie jak w przypadku kategorii asortymentowych i zostało to opisane »tutaj«.