Jak ręcznie ustawić promocję na wszystkie produkty z wybranej kategorii?

Akcje promocyjne są jedną z metod przyciągnięcia klientów do sklepu. Często są to promocje obejmujące produkty z jakiejś kategorii lub wybranego producenta.

1. Jak sprawdzić, który poziom cen w sklepie odpowiada za cenę promocyjną?

Można to sprawdzić w dziale:

Konfiguracja → Ustawienia

w zakładce Asortyment na liście rozwijalnej Domyślny promocyjny poziom cen:

1 Promocyjny poziom cen

2. Jak przefiltrować listę produktów i grupowo nadać lub zmienić ceny promocyjne?

Jeśli promocja ma dotyczyć tylko części produktów (np. przypisanych do jakiejś kategorii) należy przejść do działu Asortyment → Lista asortymentu, użyć filtrów i ograniczyć listę zgodnie z potrzebami:

2 Filtrowanie po kategorii

Jeżeli produkty nie mają jeszcze ustawionej ceny promocyjnej, można to szybko zrobić przy użyciu operacji grupowych znajdujących się poniżej listy towarów. Wystarczy skopiować cenę podstawową produktu do ceny promocyjnej:

3 Kopiowanie cen

Sklep pozwala wykonać taką operację na wszystkich wynikach filtrowania znajdujących się w danym momencie na liście:

4 Wykonaj na wszystkich wynikach

UWAGA: przed wykonaniem operacji na dużych partiach produktów zalecamy wykonać kopię zapasową w dziale Wymiana danych → Kopia zapasowa.

Ceny promocyjne można także obniżyć/zmienić o określony procent lub kwotę:

5 Zmiana ceny o procent

3. Jak grupowo ustawić promocję?

Jeżeli produkty mają już ustawioną właściwą cenę promocyjną wystarczy użyć filtrów a następnie przy użyciu operacji grupowych aktywować promocję:

6 Nadanie promocji

Sklep pozwala określić daty obowiązywania promocji. Jeżeli zostaną one wybrane, promocja rozpocznie i zakończy się wybranego dnia o określonej godzinie. Jeżeli daty nie zostaną wybrane, wówczas po jej zakończeniu konieczne będzie ręczne usunięcie etykiety promocji:

7 Usunięcie promocji

UWAGA: przed wykonaniem operacji na dużych partiach produktów zalecamy wykonać kopię zapasową w dziale Wymiana danych → Kopia zapasowa.