Konfiguracja sposobów i kosztów dostawy

Sprzedawca powinien tak skonfigurować sposoby i koszty dostawy, aby klient mógł wybrać możliwie atrakcyjną cenowo, jakościowo i czasowo opcję. System BestSeller jest tutaj bardzo elastyczny i pozwala uzależniać koszt dostawy od szeregu czynników mogących na niego wpływać. Instrukcja opisuje jak skonfigurować sposób dostawy i, o ile to konieczne, określić zależności, które zmieniają koszt wysyłki, a co za tym idzie - kwotę całego zamówienia.

W poniższej instrukcji omówione są następujące zagadnienia:
  1. Tworzenie i edycja sposobu dostawy
  2. Zależności kosztów dostawy
  3. Uzależnianie kosztów dostawy od strefy

1. Tworzenie i edycja sposobu dostawy

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

1.1 Należy utworzyć nowy sposób dostawy lub edytować jeden z istniejących i wypełnić dane w sekcji Edytowany sposób dostawy:

1 UPS

1.2 W zakładce Dane podstawowe należy określić podstawowe cechy sposobu dostawy, Obszar działania i Sposób obliczania kosztów dostawy. Od tych ustawień zależy, jakie zależności będą uzupełniane w zakładce Warunki dostawy. Można też wybrać status, jaki będzie miało zamówienie z tym sposobem dostawy po złożeniu:

2 UPS-dane podstawowe prosty

W innych polach można uzupełnić stawkę VAT (używana do wyliczania kwoty netto na dokumentach sprzedaży), priorytet (zależy od niego miejsce danego sposobu dostawy na liście w panelu administracyjnym oraz w koszyku w części klienckiej) oraz dodać obrazek dla sposobu dostawy.

1.3 Przy takiej konfiguracji w zakładce Warunki dostawy należy uzupełnić Koszt dostawy:

3 Warunki dostawy

Opcjonalnie określa się tu także kwotę zamówienia, od której dostawa jest darmowa (pozostawienie wartości 0 wyłącza funkcję). Można zdefiniować również maksymalną wagę przesyłki, powyżej której sposób dostawy nie będzie dostępny, co zabezpiecza przed nieprzewidzianymi kosztami (należy pamiętać, że wymaga to uzupełnienia wagi w edycji asortymentu). Termin dostawy natomiast ma jedynie charakter informacyjny (pojawia się w koszyku w części klienckiej sklepu).

1.4 W zakładce Treści powiadomień można dodać dodatkowe informacje do powiadomień (np. o możliwości śledzenia przesyłki) dla klientów wybierających ten sposób dostawy (m. in. do e-mailowego powiadomienia wysyłanego po złożeniu zamówienia lub informacji potwierdzenia zamówienia na stronie).

1.5 W zakładce Dostępność można ukryć dany sposób dostawy, uzależnić jego dostępność od kwoty zamówienia lub ograniczyć ją dla określonych typów płatności, grup kontrahentów lub typów asortymentu.

2. Zależności kosztów dostawy

W zależności od specyfiki zamówionego towaru, cennika firmy kurierskiej lub polityki sklepu, koszt dostawy może się zmieniać. System BestSeller pozwala na ustawienia zależności wpływających na kwotę dostawy, co zostanie omówione na przykładzie, w którym sprzedawca postanowił uzależnić koszty dostawy od wagi zakupionych przez klienta produktów.

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

2.1 W zakładce Dane podstawowe na liście rozwijalnej Sposób obliczania kosztów dostawy należy wybrać wartość, która będzie wpływała na tę kwotę. Wybór powinien być przemyślany, a wybrana zależność pasować do specyfiki oferowanego asortymentu i potrzeb (np. może wynikać z cennika firmy kurierskiej uzależniającej cenę usługi od wagi przesyłki):

4 Zależność od wagi

Po zapisaniu ustawień, pojawia się pole Działanie przy przekroczeniu zakresów, w którym należy zdefiniować, co będzie się działo, jeżeli w zamówieniu zostaną przekroczone określone przez sprzedawcę zakresy. Istnieją trzy możliwości: dostawa przyjmie najwyższy koszt z zakresów, naliczany będzie podstawowy koszt dostawy lub sposób dostawy zostanie wyłączony.

2.2 Dla powyższych ustawień, w zakładce Warunki dostawy, w sekcji Warunki dostawy należy określić podstawowe zależności zgodnie z potrzebami:

5 warunki dostawy wagowe

Następnie w sekcji Zależności kosztów dostawy od wagi należy określić progi wagowe i związany z nimi koszt dostawy (należy również pamiętać o uzupełnieniu wagi w edycji każdego asortymentu):

6 Warunki dostawy waga

W przypadku takiej konfiguracji nie ma kwotowego progu darmowej dostawy, jej koszt rośnie wraz z wagą zamawianego towaru. Maksymalna waga paczki wynosi 30 kg. Gdyby z jakiegoś powodu (np. z powodu pomyłki) zakresy wagowe nie obejmowały jakiegoś przedziału wartości, wówczas cena dostawy będzie wynosić 20 zł.

Jeśli jednocześnie zdefiniowano wiele różnych zależności kosztów dostawy, np od wagi i wartości zamówienia, to klient zawsze zobaczy w koszyku cenę najbardziej dla niego korzystną.

3. Uzależnianie kosztów dostawy od strefy

Strefy dostawy w systemie BestSeller znajdują zastosowanie przede wszystkim w handlu międzynarodowym. Są to kraje lub grupy krajów dla których ustawienia sposobu dostawy są takie same. Dzięki nim sprzedawca zyskuje możliwość uzależnienia kosztów przesyłki od jej adresu docelowego. Można je skonfigurować w dziale:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Strefy dostawy

3.1 W zakładce Dane podstawowe na liście rozwijalnej Obszar działania należy wybrać opcję tylko wybrane strefy:

7 wybrane strefy dane

3.2 Dla powyższych ustawień, w zakładce Warunki dostawy, pojawia się sekcja Strefy dostawy, gdzie należy dodać strefy dostawy i wprowadzić dla nich zależności:

8 Strefy dostawy

Przy takiej konfiguracji, jeśli klient w koszyku wybierze kraj dostawy znajdujący się w strefie euro (np. Niemcy):

9 Wybrany kraj dostawy

to koszt, informacje i ograniczenia wagowe danego sposobu dostawy automatycznie zmienią się zgodnie z ustawieniami tej strefy. Sposób dostawy będzie niedostępny dla klientów spoza stref Polska i EU – strefa euro.

W przypadku wielojęzyczności sklepu, jeśli jakiś sposób dostawy ma być niedostępny dla danego języka, nie należy tłumaczyć jego nazwy.

3.3 Jeśli brak strefy dostawy lub nie obejmuje ona kraju, który ma się w niej znaleźć, należy ją dodać lub edytować i zaznaczyć potrzebne kraje w:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Strefy dostawy

Jeśli natomiast brakuje kraju, można go dodać w:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Kraje

Po skonfigurowaniu sposobów dostawy wyświetlą się one w koszyku w części klienckiej. Domyślnie zaznaczony jest sposób dostawy o najwyższym priorytecie:

91 Wybierz dostawcę

Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu (np. niewłaściwa konfiguracja sposobów dostawy przez sprzedawcę lub zamówienie z kraju nieobsługiwanego przez firmy kurierskie, z którymi współpracuje sklep) dla klienta nie będzie dostępny żaden sposób dostawy. Administrator może w tej sytuacji zdecydować czy zablokować, czy pozwolić na złożenie zamówienia w:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Ustawienia

W zakładce Zamówienia, w polu W przypadku braku dostępnego sposobu dostawy: należy dokonać wyboru z listy rozwijalnej.