Logowanie do sklepu internetowego za pomocą konta Google

Dzięki specjalnej aplikacji, dane wykorzystywane przez klientów do logowania na ich konto w popularnych usługach Google, mogą zostać również wykorzystane do zalogowania w sklepie internetowym. Taki sposób logowania lub rejestracji nowego konta w sklepie jest znacznie szybszy i wygodniejszy dla klienta, ponieważ nie wymaga na tym etapie wprowadzania wszystkich danych (dane adresowe mogą zostać uzupełnione dopiero podczas składania pierwszego zamówienia). Klient nie będzie musiał również zapamiętać kolejnego loginu i hasła.

1. Konfiguracja integracji po stronie konta Google

1.1 Utworzenie aplikacji

W celu utworzenia aplikacji umożliwiającej zalogowanie się do sklepu należy najpierw zalogować się na własne konto Google i przejść na stronę: https://console.developers.google.com
Jeśli nie utworzono wcześniej żadnego projektu należy kliknąć w Utwórz projekt w zakładce Panel informacyjny. Natomiast aby dodać kolejny, należy
przejść w Sklep w lewym górnym rogu oraz dodać nowy klikając w Nowy projekt.

1

Następnie należy wprowadzić nazwę projektu np. nazwę sklepu oraz kliknąć Utwórz. W tym miejscu można również zmienić identyfikator, co nie będzie możliwe w dalszym etapie tworzenia czy edycji projektu.

2
W kolejnym kroku należy przejść do zakładki Ekran Zgody OAuth i wybrać użytkownika zewnętrznego. Po wybraniu kliknąć w przycisk Utwórz.

3
W oknie pojawi się dalszy etap tworzenia aplikacji, gdzie należy wpisać Nazwę aplikacji, adres e-mail dla użytkowników potrzebujących pomocy, autoryzowaną domenę (adres sklepu) oraz dane kontaktowe Dewelopera. Oba adresy e-mail powinny być obsługiwane przez administrację własnego sklepu internetowego.

4
Po zapisaniu informacji i przejściu do kolejnego etapu tworzenia aplikacji, w oknie pojawi się możliwość dodatkowego określenia zakresu uprawnień. Jeśli zakres nie powinien być poszerzany należy przejść do kolejnego etapu klikając w przycisk Zapisz i Kontynuuj. Administrator może również dodać tutaj konta utworzone w ramach testów działania aplikacji:

5

W ostatnim etapie edycji rejestracji aplikacji można w Podsumowaniu sprawdzić uzupełnione dane oraz zmienić ustawienia względem oczekiwań.

1.2 Utworzenie danych logowania aplikacji

W celu integracji aplikacji ze sklepem internetowym konieczne jest utworzenie danych logowania, potrzebnych do uzupełnienia w panelu administracyjnym programu BestSeller. W tym celu należy przejść do zakładki Dane logowania, a następnie kliknąć w przycisk Utwórz dane logowania i wybrać z listy opcję Identyfikator klienta OAuth.

6

Pole

Wartość

Typ aplikacji

Spośród wymienionych z listy typów należy wybrać opcję Aplikacja internetowa.

Nazwa

W tym polu należy wpisać nazwę utworzonej aplikacji.

Autoryzowane źródła JavaScriptu

W tym polu należy dodać Identyfikator URI i wpisać w nim adres domeny w postaci: https://adressklepu.pl

Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania

W tym polu należy jeszcze dodać Autoryzowane identyfikatory
URI przekierowania koniecznie z przedrostkiem https lub http
Adres należy wpisać w postaci:
https://adressklepu/login.php/google

Po utworzeniu danych w oknie pojawi się okno z danymi, które należy wypełnić po stronie sklepu (patrz pkt. 1).

7

2. Konfiguracja integracji z Google po stronie BestSeller

 W panelu administracyjnym należy uzupełnić dane w dziale:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Integracje (zakładka Inne integracje)

W Client ID należy uzupełnić dane z utworzonej aplikacji na koncie Google oraz wybrać docelową grupę dla użytkowników rejestrujących się kontem z tej platformy.

8

3. Logowanie po stronie sklepu

Po uzupełnieniu integracji w panelu administracyjnym sklepu, w części klienckiej podczas zalogowania pojawi się dodatkowy przycisk umożliwiający zalogowanie poprzez konto Google.

9

Po kliknięciu w przycisk pojawi się dodatkowe okno umożliwiające zalogowanie się do serwisu istniejącym kontem na platformie Google. Pierwsze logowanie użytkownika traktowane jest jak rejestracja.

Jeśli klient zarejestruje się w sklepie za pośrednictwem konta Google, to ponownie do sklepu będzie mógł się logować wyłącznie przy pomocy tego konta. Natomiast jeśli będzie chciał się zalogować przy pomocy standardowego loginu i hasła to po zalogowaniu (będącym rejestracją) należy wprowadzić własne, odrębne dla sklepu hasło. Wprowadzenie reszty danych (adresowych) nie jest wymagane i można to zrobić podczas pierwszego zakupu w sklepie.