Program lojalnościowy w sklepie internetowym

Każdy sklep internetowy powinien stale zabiegać o nowych klientów, ale też budować lojalność wśród osób, które już wcześniej zdążyły zapoznać się z jego ofertą. Oprogramowanie sklepu BestSeller wyposażone jest w narzędzie marketingowe, w postaci modułu programu lojalnościowego, które przy odpowiednim wykorzystaniu może skutecznie wspierać te działania. Program lojalnościowy w sklepie internetowym może pomóc sprzedawcy w utrzymaniu odpowiedniego poziomu zaangażowania wśród klientów, zwiększyć częstotliwość dokonywanych przez nich zakupów, ale też pozytywnie wpłynąć na średnią wartość koszyka zakupowego.

1. Konfiguracja programu lojalnościowego

1.1 Ogólne ustawienia programu lojalnościowego w sklepie

Administrator ma możliwość konfiguracji programu lojalnościowego według własnych potrzeb w dziale:

Konfiguracja → Ustawienia → zakładka Zamówienia
 zrzut1

Opcja

Sposób działania

Widoczność

Sprzedawca może zdecydować, którzy z klientów będą mogli być objęci programem lojalnościowym. Mogą to być wszyscy lub wyłącznie zalogowani użytkownicy. Po wyborze opcji wszyscy nawet niezalogowany użytkownik będzie widział informację o możliwości zebrania punktów za składane zamówienie.

Nalicz punkty za zakup dla zamówienia

Można również określić, w którym momencie punkty mają zostać naliczone na konto klienta: kiedy zamówienie zostanie rozliczone bądź dopiero kiedy zostanie oznaczone jako zrealizowane.

Przelicznik przy płatności punktami

Administrator może dodać własny przelicznik, po którym wyliczana będzie wartość punktów lojalnościowych.

Dodatkowy opis na dokumentach

W tym miejscu można wprowadzić dodatkową informację, która wyświetlana i drukowana będzie na wystawionym dla konsumenta dokumencie.

Na powyższym przykładzie widać, że klient aby opłacić zamówienie o wartości 120 zł będzie musiał wykorzystać 120 punktów lojalnościowych. Przelicznik można ustawić również na mniejsze wartości np. 0,5. Wówczas klient za to zamówienie będzie musiał wydać 60 punktów.

1.2 Zarządzanie asortymentem objętym programem lojalnościowym

Administrator może określić ile punktów otrzyma użytkownik za zakup danego produktu oraz które z nich powinny być objęte programem lojalnościowym. Takiej konfiguracji można dokonać w edycji asortymentu, w zakładce Atrybuty:
zrzut 2

Po oznaczeniu Możliwości zakupu za punkty na tak, użytkownik będzie mógł zakupić ten produkt zebranymi jak dotąd punktami lojalnościowymi. Administrator ma również możliwość określenia ile punktów zostanie przyznane użytkownikowi po zakupie określonego produktu w Punkty przyznawane za zakup. Liczba ta wskazuje ilość punktów dla jednej sztuki towaru. W sytuacji gdy użytkownik zamówi większą ilość towaru to punkty te mnożone są przez liczbę zamówionych sztuk.

1.3 Przydzielenie możliwości wstąpienia do programu lojalnościowego

Sprzedawca może samodzielnie określić, które grupy użytkowników mogą być objęte programem lojalnościowym i zbierać punkty lojalnościowe za zakupy w sklepie. W edycji danej grupy znajduje się możliwość wyłączenia jej z programu lojalnościowego:
Konfiguracja → Kontrahenci → Grupa

zrzut 3

1.4 Stworzenie typu płatności dla płatności punktami lojalnościowymi

Na potrzebę opłacenia zamówienia zebranymi przez użytkownika punktami, administrator powinien stworzyć osobny typ płatności przeznaczony wyłącznie dla klientów objętych programem lojalnościowym. W tym celu w module:
Konfiguracja → Ustawienia → zakładka Zamówienia
należy stworzyć osobny typ płatności i skonfigurować go w odpowiedni sposób.
zrzut 4

Opcja

Sposób działania

Integracja

Przy wyborze integracji należy pozostawić opcję wybierz.

Koszt i Darmowa płatność od

Tutaj należy zostawić koszt 0 zł.

Płatne przy odbiorze

Opcja ta powinna być odznaczona na nie, ponieważ klient będzie opłacać zamówienie punktami.

Płatne punktami

Opcje należy zaznaczyć na tak.

2. Zbieranie punktów lojalnościowych

2.1 Zbieranie punktów lojalnościowych przez użytkownika sklepu

O możliwości zebrania punktów za produkty znajdujące się w koszyku klient informowany jest jeszcze przed złożeniem zamówienia. W koszyku widoczna jest ilość punktów jakie otrzyma użytkownik po sfinalizowaniu zamówienia:

zrzut 6
Po zakupie informacja ta może być wyświetlana również w wiadomości z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Informacja o ilości punktów jakie użytkownik otrzyma za konkretny zakup znajduje się również w szczegółach danego zamówienia w profilu klienta. W profilu klienta użytkownik może zapoznać się też z informacją o sumie zebranych przez siebie punktów.

zrzut 7

2.2 Przyznanie punktów ze strony panelu administracyjnego

Po zakupie w edycji zamówienia widoczna będzie informacja dotycząca przydzielonych i przyznanych punktów lojalnościowych za złożone zamówienie.
zrzut10

Zależnie od ustawień sklepu punkty przyznane zostaną podczas zapłaty za zamówienie bądź gdy otrzymana ono status zrealizowania. Administrator ma możliwość edycji sumy punktów zebranych przez danego użytkownika w edycji kontrahenta. Możliwość ta znajduje się w module:
Kontrahenci → Lista kontrahentów
zrzut 8

Dodatkowo w zakładce Punkty administrator sklepu ma dostęp do historii zmian sumy punktów.

zrzut 8

2.3 Odjęcie wcześniej przyznanych punktów lojalnościowych z konta klienta

W przypadku gdy dane zamówienie zostanie anulowane bądź nie otrzyma statusu rozliczenia/ zrealizowania klientowi nie zostaną przyznane punkty lojalnościowe. Oczywiście nie zostaną one również przyznane w sytuacji gdy użytkownik nie posiada konta w sklepie, do którego mogłyby zostać one przypisane.

Natomiast jeśli np. okaże się, że dane zamówienie nie powinno zostać rozliczone bądź zrealizowane i administrator zmieni status zamówienia na nierozliczone to wcześniej przyznane punkty lojalnościowe zostaną odjęte od sumy punktów zebranych przez klienta. Sytuacja ta zostanie odnotowana w edycji kontrahenta w zakładce Punkty.

3. Zakupy opłacane punktami lojalnościowymi

3.1 Opłata zamówienia punktami lojalnościowymi przez użytkownika sklepu

Zalogowany klient należący do programu lojalnościowego będzie miał dostępny dodatkowy typ płatności umożliwiający płatność zebranymi punktami. Będzie on widoczny jedynie w sytuacji, gdy równowartość punktowa składanego zamówienia będzie niższa bądź równa sumie dostępnych punktów. W innym przypadku ten typ zapłaty będzie dla niego niewidoczny.

Informacja o ilości punktów jakie zostaną przeznaczone na opłacenie danego zamówienia widoczna będzie w procesie składania zamówienia::

zrzut 11

3.2 Opłata zamówienia punktami lojalnościowymi z poziomu panelu administracyjnego

Po opłaceniu zamówienia punktami na liście zamówień oraz w edycji zamówienia zostanie odnotowana informacja o wybranym typie płatności oraz ilości wykorzystanych punktów lojalnościowych.

zrzut 12
Po złożeniu zamówienia suma przyznanych dotychczas punktów zostanie zaktualizowana w edycji kontrahenta.

3.3 Zwrot wydanych punktów lojalnościowych na konto klienta

Jeśli dane zamówienie nie powinno zostać rozliczone a z konta klienta pobrana została już określona suma punktów w ramach opłaty za zamówienie to przy zmianie statusu Rozliczone na nie, użytkownik otrzyma zwrot na swoje konto. Zmiana ta odnotowana zostanie w zakładce Punkty w edycji kontrahenta.