Integracja sklepu z systemem płatności paynow

Paynow to system płatności powiązany z mBankiem i służący do wykonywania szybkich płatności internetowych oraz oferujący szeroką gamę kanałów płatności. Integracja sklepu BestSeller z tym systemem pozwala klientowi opłacić zamówienie po przejściu na stronę paynow lub wykonać płatność Blikiem bez opuszczania strony sklepu. Takie zamówienia mogą być następnie automatyczne rozliczane a sprzedawca może obsługiwać zwroty środków z poziomu panelu administracyjnego sklepu.

Poniższa instrukcja opisuje jak poprawnie zintegrować sklep z tym systemem płatności.

1. Nawiązanie współpracy z paynow oraz konfiguracja punktu płatności

1.1 Utworzenie konta paynow

Do korzystania z tego typu płatności niezbędne jest nawiązanie współpracy z paynow, co można zrobić na stronie: https://www.paynow.pl/

Płatności można także przetestować w środowisku testowym zakładając konto na stronie: https://panel.sandbox.paynow.pl/auth/register

Kiedy konto paynow już istnieje należy się zalogować do panelu paynow i przejść do ustawień klikając w ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu lub wybierając zakładkę Mój biznes → Ustawienia:

1 Ustawienia płatności

Na powyższej grafice zaznaczono działy ustawień, które mogą być istotne dla integracji sklepu z tym kanałem płatności.typów płatności

1.2 Utworzenie punktu płatności

W pierwszej kolejności należy utworzyć punkt płatności w dziale Sklepy i punkty płatności:

2 Dodawanie nowego sklepu

W edycji punktu płatności należy następnie uzupełnić adres powrotu oraz e-mail do powiadomień:

3 Ustawienia punktu płatności

Adres powiadomień powinien kierować na docelową domenę sklepu:

https://twojsklep.pl/potwierdzeniaPaynow.php (w miejscu frazy twojsklep.pl należy wprowadzić domenę sklepu).

Powiadomienia e-mail o płatnościach będą wysyłane na wskazany w tym miejscu adres.

Ustawienie Harmonogramu wypłat na opcję „dziennie” jest wymagane jeżeli sklep ma obsługiwać zwrot środków z poziomu panelu administracyjnego.

2. Konfiguracja integracji z Paynow w sklepie internetowym

By obsługiwać płatności za pośrednictwem paynow, należy uzupełnić w sklepie dane integracyjne.

2.1 Uzupełnienie danych integracyjnych

W tym celu należy skopiować z panelu paynow, z edycji punktu płatności klucze API:

4 Klucze API

Klucze te następnie należy wprowadzić w panelu sklepu w dziale:

PA → Konfiguracja → Integracje

Robi się to w zakładce systemy płatności, w sekcji Paynow:

5 Wprowadzanie danych integracyjnych w sklepie

Klucz dostępu do API należy wprowadzić w polu Klucz API a Klucz obliczania podpisu w polu Secret.

Na liście rozwijalnej Tryb testowy należy wybrać opcję zgodną z tym czy konto paynow jest kontem utworzonym w serwisie testowym czy produkcyjnym.

2.2 Utworzenie standardowego typu płatności

Następnie należy przejść do działu:

PA → Sprzedaż → Typy płatności

i dodać nową płatność oraz wybrać usługę Paynow:

6 Tworzenie standardowych płatności paynow

W przypadku tej usługi płatności będą działać standardowo. Klient po złożeniu zamówienia przejdzie na stronę kanału płatności, gdzie będzie mógł opłacić zamówienie.

2.3 Tworzenie płatności Blik

Integracja z PayNow umożliwia także wyodrębnienie i udostępnienie niezależnej płatności za pośrednictwem Blika. Wymaga to utworzenia w sklepie osobnej płatności, dla której należy wybrać usługę Paynow - BLIK:

7 Tworzenie płatności paynow blik

W przypadku tej usługi klient po wprowadzeniu kodu Blik oraz akceptacji wymaganych zgód , będzie mógł opłacić zamówienie bez konieczności przechodzenia na stronę systemu płatności.

UWAGA: Do uruchomienia tej usługi w środowisku produkcyjnym niezbędne jest jej aktywowanie przez zespół paynow. W tym celu należy złożyć testowe zamówienie z tą płatnością i wysyłać link do sklepu oraz zrzut ekranu klauzul RODO osadzonych w sklepie na adres: support@paynow.pl z prośbą o jej uruchomienie. Więcej informacji na temat tworzenia typów płatności w sklepie znajduje się w instrukcji:
Konfiguracja typów płatności

3. Inne usługi w integracji

3.1 Usługa „Podnoszenie płatności”

Jest to usługa pozwalająca klientowi ponowić płatność bez ponownego składania zamówienia a także poinformować go o oczekującej płatności jeżeli z jakiegoś powodu płatność nie została sfinalizowana. Jeżeli usługa jest nieaktywna należy się upewnić, że jest włączona po stronie paynow w dziale Ustawienia → podnoszenie płatności:

8 Usługa podnoszenia płatności

3.2 Usługa obsługi zwrotów

Do prawidłowego działania usługi niezbędne jest ustawienie harmonogramu wypłat dla danego punktu płatności na opcję „dziennie”. Usługę również można wyłączyć po stronie paynow w dziale Ustawienia → Zwroty oczekujące:

9 Usługa zwrotu środków

Gdy usługa jest aktywna sprzedawca może obsługiwać zwroty środków bez konieczności logowania się do panelu systemu płatności (w edycji zamówienia):

10 Zwrot środków w edycji zamówienia

System pozwala zwracać środki w całości a także częściowo do osiągnięcia kwoty zapłaconej przez klienta.