Integracja z serwerSMS.pl

Większość użytkowników Internetu posiada własną skrzynkę e-mail, jednak nie wszyscy sprawdzają swoją pocztę regularnie. Telefon natomiast jest zazwyczaj "pod ręką" i kontakt SMS-owy, z klientem sklepu internetowego, może okazać się być bardziej skuteczny .

W sklepie BestSeller taki kontakt umożliwia integracja z serwerSMS.pl. Pozwala ona wysyłać do klientów powiadomienie o złożeniu zamówienia, lub zmianie jego statusu.

1. Konfiguracja integracji

1.1 Konfiguracja po stronie serwerSMS.pl

Po zalogowaniu się na konto klienta w serwerSMS.pl należy uzyskać dane potrzebne uruchomienia integracji w sklepie internetowym. W tym celu należy przejeść do działu:

Ustawienia Interfejsów → Http API → Integracje 

aaaaa
W tym miejscu można dodać nowego użytkownika API i ustalić jego Login i Hasło lub wykorzystać dane użytkownika, który już istnieje. W razie problemów z uzyskaniem danych należy się kontaktować z pomocą serwisu serwerSMS.pl.

1.2 Konfiguracja w panelu administracyjnym

Po skonfigurowaniu konta na serwerSMS.pl należy wprowadzić dane integracyjne w BestSellerze. W tym celu, należy przejść do działu:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Integracjei uzupełnić pola w sekcji Integracja z SerwerSMS.pl, która znajduje się w zakładce Inne integracje:

1 sms serwer

Opcja w integracji

Opis

Integracja aktywna

Opcja włączająca/wyłączająca integrację z serwerSMS.pl. Administrator może w każdej chwili wyłączyć możliwość wysyłania wiadomości SMS bez usuwania danych integracji.

Dane dostępowe Login, Hasło

W to miejsce należy wpisać dane z utworzonego konta na serwerSMS.pl (nie są to dane do głównego konta). Dane uzyskać można poprzez Ustawienia interfejsów-> Http API-> Użytkownicy API w panelu klienta serwerSMS.pl.

Nazwa nadawcy

W tym miejscu ustalamy nazwę nadawcy wiadomości widoczną dla klienta.

Wysyłaj z polskimi znakami

Administrator ma możliwość określenia czy czy wysyłane wiadomości mają zawierać  polskie znaki diakrytyczne.

2. Dodatkowe ustawienia w sklepie

2.1 Zgoda użytkownika na otrzymywanie powiadomień SMS

Po skonfigurowaniu integracji, podczas rejestracji lub przy składaniu zamówienia, na stronie pojawi się dodatkowa zgoda na otrzymywanie wiadomości SMS:

gggg
Po zarejestrowaniu nowego użytkownika, który zaznaczył tę zgodę, w edycji kontrahenta, w zakładce Dane podstawowe, opcja Powiadomienia SMS będzie zaznaczona:

ddddd

Administrator sklepu może ją odznaczyć w dowolnym momencie, anulując tym samym zgodę na wysyłanie kolejnych powiadomień. Klient może również samodzielnie anulować zgodę w swoim panelu:

eeeee

Z poziomu sklepu można również określić czy zgoda ta będzie domyślnie zaznaczona w formularzu rejestracji. Należy wówczas włączyć opcję Domyślnie włączone powiadomienia SMS znajdującą się w:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Ustawienia w zakładce Rejestracja.

fffffff

2.2 Edycja treści powiadomień

Klauzulę zgody oraz treść powiadomień SMS można edytować z poziomu sklepu poprzez Teksty w serwisie. W celu ich zmiany należy przejść do działu:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Teksty w serwisie Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji:
Zarządzanie wyglądem

2.3 Ustawienia statusu zamówienia

Dodatkowo administrator ma możliwość określenia, który status będzie wysyłał powiadomienie do klienta. Za tę funkcję odpowiada opcja Powiadamiaj przez SMS klienta o nadaniu tego statusu.

W przykładzie pokazanym na obrazku poniżej wiadomość SMS zostanie wysłana po zmianie statusu zamówienia na zamówienie złożone.

Konfiguracja tej funkcji odbywa się w dziale:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Statusy zamówień hhhhh

Poniżej Danych podstawowych w edycji statusu znajduję się również możliwość utworzenia indywidualnej treści dla poszczególnego statusu.

jjjjjj