Tworzenie i edycja atrybutów

Atrybuty, to właściwości asortymentu, które tworzy się w celu dodatkowego usystematyzowania struktury oferty. Prawidłowo skonfigurowane atrybuty dostarczają klientowi rzetelnej, rzeczowej informacji o produkcie, co ułatwia mu podjęcie decyzji i zmniejsza ryzyko zwrotu. Pozwalają też porównać i szybciej wyszukać asortyment zarówno klientom, jak i użytkownikom panelu administracyjnego.

1. Typy atrybutów

Typ atrybutu

Wyświetlanie w panelu administracyjnym

Zalecenia i dodatkowe uwagi

Atrybuty prezentowane i porównywane - ich wartości wyświetlane są jako tekst w karcie produktu lub na liście asortymentu.

Jedna wartość z listy

Lista rozwijalna

Ma charakter informacyjny i przy odpowiedniej konfiguracji może służyć jako filtr i wspomagać wyszukiwanie.

Wiele wartości z listy

Pole wyboru

Ma charakter informacyjny i przy odpowiedniej konfiguracji może służyć jako filtr i wspomagać wyszukiwanie.

Przypisanie więcej niż jednej wartości tego atrybutu do jakiegokolwiek produktu nie pozwala na późniejszą zmianę typu.

Uzupełniany

Pole tekstowe

Ma charakter dodatkowej, unikatowej informacji o produkcie i w większości przypadków nie jest zalecany jako filtr.

Atrybuty wybierane przy zakupie - ich wartości wyświetlane są w formie listy rozwijalnej w karcie produktu.

Wybierany przy zakupie

Pole wyboru

Klient wybiera ustalone przez administratora cechy produktu w momencie zakupu.

Korzystanie z tego typu atrybutu do sprzedaży wielu odmian danego produktu nie pozwala kontrolować ich stanów magazynowych.

Atrybuty uzupełniane przy zakupie - mają postać pola tekstowego w karcie produktu.

Uzupełniany przy zakupie

Pole wyboru

Klient określa unikalną cechę produktu w momencie zakupu.

Pozwala klientowi określić jakąś cechę produktu w momencie zakupu (np. własny napis na koszulce)


2. Tworzenie/Edycja atrybutu

Panel administracyjny → Asortyment → Atrybuty

Należy utworzyć (przyciskiem Nowy atrybut) lub edytować wybrany, istniejący atrybut.

2.1 Należy uzupełnić podstawowe dane o atrybucie: nazwę np. „Kolor” oraz symbol (powinien być unikatowy):

1 Edycja atrybutu

2.2 W zakładce Cechy Atrybutu należy określić typ atrybutu i typ jego wartości oraz zdecydować, w którym miejscu w sklepie będzie on wyświetlany. Dla atrybutów liczbowych pojawiają się dodatkowe pola: Jednostka miary i Stosuj przedrostki.

2 Cechy atrybutu

W tym przypadku jest to atrybut typu jedna wartość z listy, jego wartości będą prezentowane jako tekst. Nie będzie on wyświetlany na listach asortymentu ani w części klienckiej, ani w panelu administracyjnym, pojawi się natomiast w karcie produktu w części klienckiej (oraz w podsumowaniu zamówienia).

2.3 W zakładce Wartość atrybutu można utworzyć lub modyfikować wartości atrybutów, dlatego nie występuje ona w przypadku atrybutów uzupełnianych. W przypadku atrybutów liczbowych, można tu określić również przedrostek jednostki miary (np. centy), a w przypadku atrybutów zmieniających cenę lub wagę globalnie, wartości, o które nastąpi zmiana tych parametrów.

3 Wartości atrybutu

W przypadku atrybutu jedna wartość z listy i wiele wartości z listy, zakładka będzie wyglądać jak na powyższym przykładzie.

3. Przypisanie atrybutu do kategorii

Panel administracyjny → Asortyment → Atrybuty kategorii

Zestaw atrybutów może być wspólny dla całego asortymentu, wtedy przypisujemy atrybut do kategorii głównej (jeśli jesteśmy na liście atrybutów dla jednej z kategorii, wystarczy ją odznaczyć i wyświetli się kategoria główna), ale może też być różny dla różnych kategorii.

Jeśli atrybut został utworzony dla konkretnej kategorii, w której znajdują się produkty, którym ma być przypisany, należy wybrać ją z listy (np. "Telewizory"), a następnie wybrać z listy rozwijalnej nazwę utworzonego wcześniej atrybutu.

4 Atrybuty kategorii

Można też przypisać atrybut do wszystkich podkategorii za pomocą przycisku Zastosuj takie same ustawienia do podkategorii. Spowoduje to skopiowanie uprawnień działu nadrzędnego do jego podkategorii i nadpisze ich ewentualne indywidualne ustawienia.

4. Przypisanie wartości atrybutu do asortymentu

Przycisk Edycja przy wybranej pozycji z listy, zakładka Atrybuty.

5 Atrybuty prezentowane i porównywane

W sekcji Atrybuty prezentowane i porównywane należy wybrać wartość z listy rozwijalnej Kolor. Należy zapisać zmiany.

W przypadku atrybutów o powtarzalnych wartościach można je przypisać do kategorii również poziomu listy asortymentu przy użyciu operacji grupowych.

Po przypisaniu wartości tak skonfigurowanego atrybutu do asortymentu pojawi się on w części klienckiej w karcie produktu.

6 Część kliencka Zaawansowane informacje na temat atrybutów znajdują się w instrukcji:
Zaawansowane funkcje atrybutów