Dyrektywa plastikowa - sklep internetowy dostosowany do SUP

Dodano:2024-03-08

Wraz z początkiem 2024 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy wynikające z tzw. dyrektywy plastikowej. Czym jest ta dyrektywa? Jakie zmiany w prawie zostały wprowadzone i kto musi się do nich dostosować? Jak dostosować sklep internetowy do dyrektywy SUP? Na te oraz inne pytania związane z dyrektywą SUP odpowiadamy w dalszej części tego artykuły.

Czym jest dyrektywa plastikowa?

Głównym celem Dyrektywy Single Use Plastic (SUP), nazywanej też dyrektywą plastikową, jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska jednorazowymi produktami wytwarzanymi z plastiku poprzez znaczne ograniczenie ich zużycia. Dyrektywa plastikowa rozszerza odpowiedzialności podmiotów, które wprowadzają do obrotu jednorazowe produkty wykonane z tworzyw sztucznych oraz nakłada na producentów obowiązek informowania klientów o szkodliwości plastiku na środowisko naturalne. Zmiany dotkną również przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej, którzy w swojej działalności wykorzystują plastikowe produkty jednokrotnego użytku.

Znowelizowane przepisy, wynikające z implementacji unijnej Dyrektywy SUP, w Polsce są wprowadzane sukcesywnie od 24 maja 2023 roku. Wraz z początkiem 2024 roku w życie weszły kolejne przepisy, które między innymi nakładają obowiązek pobierania dodatkowej opłaty od kupujących, tzw. opłaty konsumenckiej. Te zmiany wymagają prawidłowej implementacji w sklepach internetowych oferujących produkty podlegające dyrektywie, dlatego to właśnie na nich skupimy się w dalszej części tego artykułu.

Z dokładną treścią Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, można zapoznać się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000877

Dyrektywa SUP.

Jakie produkty podlegają pod SUP?

Dyrektyw SUP obejmuje różne jednorazowe produkty wytworzone z tworzyw sztucznych, w tym jednorazowe opakowania plastikowe, kubki i ich pokrywki, plastikowe słomki do napojów, czy też sztućce wykonane z tworzyw sztucznych. Nowe przepisy, dla części tych produktów, wprowadzają jedynie ograniczenia stosowania, z kolei inne produkty objęte zostają ścisłym zakazem wprowadzania na rynek.

Produkty, dla których wprowadzone zostały ograniczenia stosowania to m.in.:

  • pojemniki na żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia, czyli np. pojemniki, w których serwowane są fastfoody
  • plastikowe kubki do napojów i ich wieczka

Produkty, które zostały objęte zakazem wprowadzania do obrotu:

  • plastikowe sztućce i mieszadełka do napojów
  • plastikowe talerze
  • słomki do napojów
  • patyczki higieniczne
  • patyczki do balonów
  • jednorazowe pojemniki na żywność i kubki do napojów wykonane z polistyrenu ekspandowanego

Wyżej wymienione produkty (objęte całkowitym zakazem wprowadzania na rynek), o ile zostały wprowadzone do obrotu przez dniem implementacji przepisów, można sprzedawać wyłącznie do wyczerpania zapasów.

Nowe obowiązki sprzedawców wynikające z SUP

Kluczową zmianą dla przedsiębiorców działających w branżach objętych dyrektywą SUP będzie z pewnością to, że nowe przepisy nakładają na nich obowiązek pobierania dodatkowej opłaty od konsumentów nabywających produkty podlegające dyrektywie. Obowiązek ten dotyczy zarówno sprzedawców detalicznych, jak tych prowadzących wyłącznie sprzedaż hurtową – wywiązać się z niego będą musieli również sprzedawcy internetowi.

Należy podkreślić, że wspomniana opłata ma być pobierana wyłącznie od nabywcy, który jest końcowych użytkownikiem produktu. Dobrym przykładem, który pozwoli lepiej zrozumieć ten mechanizm, może być punkt gastronomiczny: Właściciel food-tracka nabywa w hurtowni jednorazowe plastikowe opakowania, w których będzie sprzedawać swoje posiłki. Podczas takiej transakcji przedsiębiorca będzie zwolniony z opłaty SUP, gdyż nie jest końcowym użytkownikiem tych opakowań. Jednocześnie obowiązkiem tego przedsiębiorcy będzie pobranie opłaty konsumenckiej SUP od klientów food-tracka, którzy zakupią posiłki podane w tych jednorazowych plastikowych opakowaniach i tym samym staną się ich końcowym użytkownikiem.

Warto wspomnieć, że na 1 lipca 2024 r. zaplanowana jest kolejna zmiana przepisów, która dodatkowo będzie nakładać na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia dostępności alternatywnego opakowania - wielokrotnego użytku lub wykonanego z ekologicznych materiałów.

Dyrektywa SUP w sklepie internetowym BestSeller.

SUP w sklepie internetowym BestSeller

Dla sprzedawców oferujących produkty objęte dyrektywą SUP i prowadzących sprzedaż internetową na platformie sklepów BestSeller, przygotowaliśmy specjalny pakiet zmian, które dostosowują funkcjonalność sklepu internetowego do nowych obowiązków prawnych. Te dodatkowe modyfikacje umożliwiają sprzedawcom, w wybranych przez nich produktach, automatyczne naliczanie określonej opłaty konsumenckiej. Natomiast klienci sklepu są w czytelny sposób informowani o dodatkowej opłacie oraz otrzymują możliwość rezygnacji z opłaty SUP, poprzez złożenie oświadczenia o tym, że nie są oni końcowym nabywcą danego produktu.

Szukasz platformy e-commerce umożliwiającej dostosowanie sklepu do nowych przepisów wynikających z dyrektywy SUP? Skontaktuj się z nami: pytania@sklepybestseller.pl